Dosbarthu Galaethau

Credyd: 
NSO

Wedi’i anelu at ddisgyblion 14-18 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno’r disgyblion i’r Cynllun Dosbarthu Hubble ar gyfer galaethau ac mae’n rhoi her i’r disgyblion i drio dosbarthu amrywiaeth o alaethau go iawn. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd fel ffordd o drafod y gwahanol fathau o alaethau yn y Bydysawd.

Hyd: 
60 munud

Addasrwydd Oed: 
14 i 16
16 i 18