Planets

Anu Ohja

Occupation: Director of the UK’s National Space Academy and a Director of the National Space Centre

Research Areas: Education, Skills, Human Spaceflight, Exploration Science

 

Gravity Simulator


Pwys ar Blanedau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-14 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn gwneud defnydd o algebra sylfaenol a graffiau i atgyfnerthu'r syniadau o effeithiau disgyrchiant a sut mae’r effeithiau yna yn dibynnu ar le ydych chi yng Nghysawd yr Haul.

The Earth

Earth
Earth from the NASA/NOAA Suomi
National Polar-orbiting Partnership spacecraft
Credit: NASA

Pages