Pwys ar Blanedau

Credyd: 
NSO/Liverpool Telescope

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-14 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn gwneud defnydd o algebra sylfaenol a graffiau i atgyfnerthu'r syniadau o effeithiau disgyrchiant a sut mae’r effeithiau yna yn dibynnu ar le ydych chi yng Nghysawd yr Haul.

Hyd: 
60 munud

Addasrwydd Oed: 
11 i 14

Ffeiliau Athrawon: